HDC 2

วันที่ ขื่อไฟล์ รายละเอียด ดาวน์โหลด
  
2016-3-11 chospital_moph.sql.zip
 • ข้อมูลหน่วยบริการทั้งประเทศที่ hdcservice ใช้ในการประมวลผล chospital_moph โดยขอให้หน่วยบริการ Download ไปตรวจสอบ จำนวนหน่วยบริการให้ตรงกับที่ สนย.ประกาศ(ล่าสุด) และให้เน้นดูที่ hdc_regist ว่าขึ้นทะเบียนส่ง 43 แฟ้มหรือข้อมูลเข้าระบบ HDC เท่าไหร่ ให้ข้อมูลตรงกันครับ...หลังตรวจสอบแก้ไขและ Update แล้ว ให้ส่ง chospital.sql (เฉพาะจังหวัดตัวเอง)กลับมาที่ hdc@moph.go.th โดยด่วนครับ(11/03/2559)
ดาวน์โหลด
2015-12-28 hdc.war
 • + เพิ่มระบบรับการ Authentication กับ HDC.V.21(Yii2)
 • + เพิ่ม Service ManualUpdate File&Table(เพิ่มช่องทางการสั่งงาน)
 • = แก้ไขขั้นตอนการ AutoUpdate File&Table(เปลี่ยนลำดับการทำงาน)
ดาวน์โหลด
2015-08-19 Manual_HDC2__hdcservice_min_16072558.pdf
 • คู่มือการใช้งาน HDC ฉบับย่อ
ดาวน์โหลด
2015-07-28 uphdcvm20150727.sh
 • ScriptUpdateHDC for VM (uphdcvm20150727.sh)
 • + เพิ่ม pkill บังคับ kill tomcat หลัง Stop Tomcat ใน Script
 • + เพิ่มหน่วงเวลาการ Start Tomcat ใน Script
ดาวน์โหลด
2015-07-28 hdc.war
 • hdc.war 20150727
 • + เรียกการทำงาน ปรับ Function Procedure Event อัตโนมัติ หลังจากการ AutoUpdate(12:01)
 • = บังคับให้ เชื่อมต่อฐานข้อมูลเมือถูก Eject จาก DataBaseServer
 • = ปรับการเก็บ Log ที่สมบูรณ์มากขึ้น
ดาวน์โหลด
2015-07-24 uphdcvm20150716.sh
 • ScriptUpdateHDC for VM (uphdcvm20150716.sh)
 • + Wite Full Error Log All Record to catalina.out (cat catalina.out | grep IMPORT-Exception-Table*)
 • + Force ReConnect All Error (พยายาม Query ต่อไปเรื่อยๆแม้จะ Error ทั้ง แฟ้ม)
ดาวน์โหลด
2015-07-15 update.sh
 • ScriptUpdateHDC for VM
ดาวน์โหลด
2015-07-15 hdconcloud_edit_01072558.pptx
 • hdconcloud_edit_01072558.pptx
ดาวน์โหลด
2015-07-14 VideoHDC_2.1 n/a
2015-07-14 hdc.war
 • HDC BackEnd สำหรับการอบรม @2015-07-14
 • + AllowConfigThreadImport
 • + AllowConfigConnectionMin & Partition
 • + ShowDisksInfo
 • - UnuseConfigMaxConnection
ดาวน์โหลด
2015-07-07 hdc.war
 • HDC BackEnd สำหรับการอบรม @2015-07-07
 • + AutoUpdate
ดาวน์โหลด
2015-06-23 LiveCommand
2015-06-23 HDCManual.pdf
 • Manual HDC สำหรับการอบรม @2015-06-23
ดาวน์โหลด
2015-06-22 hdc.war
 • HDC BackEnd สำหรับการอบรม @2015-06-23
 • + CommonService
 • + ChangeSchedulerBackgroundProcess
ดาวน์โหลด
24 กพ.58 alter_Admission.zip
 • สำหรับจังหวัดที่มีความพร้อมในการจัดทำข้อมูล CMI (HDC จังหวัดสามารถรับข้อมูล และประมวลผลข้อมูล CMI )
 • เพิ่มโครงสร้าง table Admission สำหรับประมวลผล CMI
ดาวน์โหลด
24 กพ.58 alter_Admission_setIndex.zip
 • สร้าง Index table Admission สำหรับประมวลผล CMI
ดาวน์โหลด
16 ม.ค.58 hdc.war
 • Revision 105, LastChangedDate Nov 27 2014 2:38:55 PM
 • นำเข้าเฉพาะชื่อไฟล์ที่ Config ไว้เท่านั้น นอกเหลือจากนั้นลบทิ้ง
 • ควรมีจำนวนแฟ้มข้อมูล ครบ 50 แฟ้ม
 • ควรใช้งานคู่กับ Script alter50hdc.zip เพื่อให้จำนวนแฟ้มครบ 50 แฟ้ม
ดาวน์โหลด
4 ธ.ค.57 alter50hdc.zip
 • สคริปปรับโครงสร้าง 43+7 แฟ้มที่ฐานข้อมูล HDC จังหวัด version 2.0 (1 ต.ค. 2557) สนย ประกาศ
 • สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ปรับตามประกาศ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57
ดาวน์โหลด
11 พ.ย.57 hdc.war
 • HDC2 hdc.war 20141111
 • เพิ่ม ConnectionString &autoReconnect=true&useUnicode=yes (แก้ Connection เสีย RestartTomcat บ่อย)
 • เพิ่ม การบังคับ ลบ Folder _tmp ที่มี Folder ซ้อนภายใน กรณีค้นไม่พบไฟล์ *.txt ภายในแล้ว (ทำเมื่อหมดรอบ ImportingThread)
ดาวน์โหลด
10 พ.ย.57 Manual_HDC2_version 2010.09.2014.pdf Manual_HDC2 RePost ดาวน์โหลด
7 พ.ย.57 hdc.war hdc.war สำหรับจังหวัด
 • เปลี่ยนการส่ง Summary ไปที่ Service ใหม่ ส่งปี b_year ไปเพื่อระบุปีงบปัจจุบัน
 • import data 4 thread
 • เรียงวัน-เวลาไฟล์เพื่อนำเข้าข้อมูลทุกครั้ง
 • เพิ่ม test.jsp เพื่อการ ตรวจสอบการใช้งาน Connection ปัจจุบัน ถูกใช้อยู่ =1 , ไม่ถูกใช้ =0 แสดง Class และบรรทัด ที่กำลังใช้งาน Connection อยู่เพื่อ Monitor (ไม่ Refresh ต้อง F5 เอง)
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
7 พ.ย.57 updatehdc_20141107.txt เอกสารประกอบการติดตั้ง hec.war ดาวน์โหลด
23 ก.ย.57 hdc.zip HDC Web Application ดาวน์โหลด
23 ก.ย.57 hdc.war HDC Service สำหรับ สสจ. ดาวน์โหลด
23 ก.ย.57 hdcService.war ,
hdc_summary.sql,
log_transfer_ws.sql
HDC Service สำหรับ เขต.
การติดตั้ง HDC Zone
1. Execute SQL File - hdc_summary.sql - log_transfer_ws.sql
2. Deploy hdcService.war
    แก้ไข connection ที่ /opt/tomcat/webapps/hdcService/WEB-INF/database.conf
ดาวน์โหลด
23 ก.ย.57 hdc_code.zip SQL for HDC Code ดาวน์โหลด
23 ก.ย.57 hdc_fortythree.zip SQL for HDC 43 แฟ้ม ดาวน์โหลด
23 ก.ย.57 HDC57_24Sep_Richmond.ppt Presentation ประกอบการบรรยาย รร.ริชมอนด์ 24 กย. 57 ดาวน์โหลด
23 ก.ย.57 hdc_P.pptx Presentation ประกอบการบรรยาย อ.ไพบูลย์ ไวกยี ดาวน์โหลด


HDC.

วันที่ ขื่อไฟล์ ขนาด รายละเอียด คู่มือ ดาวน์โหลด
  
6 ธ.ค.56 file7refer_table_and_view.sql 5.9K Query สำหรับเปิดให้ HDC รับและส่งต่อ ข้อมูล 7 แฟ้ม Refer n/a ดาวน์โหลดล่าสุด
4 พ.ย.56 plugins จากราชบุรี แสดงผลรายงานการส่งข้อมูล เป็นรายแฟ้ม ฯลฯ 61K การติดตั้งเบื้องต้น
cd /opt/tomcat/webapps/hdc
mv report.html report.bak.html
wget http://neo.moph.go.th/eaktmp/hdcreportplugin_ratchburi_201311040119.zip
unzip -o hdcreportplugin_ratchburi_201311040119.zip
  ดาวน์โหลดล่าสุด
10 ก.ค.56 step_installPentahoHDC.pdf 154K ลำดับการติดตั้ง Pentaho HDC สำหรับการอบรม "การบริหารจัดการ Datacenter ให้มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Pentaho ขั้นสูง" document Download ดาวน์โหลดล่าสุด
23 พ.ค.56 man_ins_up_web_hdc_mark2.pdf 615K คู่มือ วิธีการติดตั้ง Web-HDC
,และวิธีการ Update Web-HDC
  ดาวน์โหลดล่าสุด
5 มี.ค.56 โปรแกรม Update Web-HDC build.20130408 16M(zip) deploy ไฟล์ hdcupdate.war ผ่าน Tomcat
-เพิ่มการปรับให้สามารถตั้งค่าเวลานำเข้าได้
-เพิ่มการกรองไฟล์ที่มีปัญหาให้ไปเก็บใน errorzip
document Download ดาวน์โหลดล่าสุด
5 ก.พ.56 โปรแกรม Install Web-HDC v20130205 27.8M ไฟล์ติดตั้ง Web-HDC , deploy ไฟล์ hdc.war ผ่าน Tomcat document Download ดาวน์โหลดล่าสุด
25 ก.พ.56 โปรแกรม Update Pentaho-HDC v20130225 3.9M(zip) ประกอบด้วย 2 ไฟล์ คือ update.jar , update.conf
- ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลของ HDC
- ปรับปรุงข้อมูลสถานบริการ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของการประมวลผล ETL
document Download ดาวน์โหลดล่าสุด
30 ม.ค.56 โปรแกรม Uninstall Pentaho-HDC n/a ประกอบด้วย 2 ไฟล์ คือ uninstall.jar , uninstall.conf document Download ดาวน์โหลดล่าสุด
30 ม.ค.56 โปรแกรมติดตั้ง Pentaho-HDC n/a ประกอบด้วย 2 ไฟล์ คือ install.jar , install.conf document Download ดาวน์โหลดล่าสุด
5 มี.ค.56 โปรแกรม Update Web-HDC build.20130305 4.6M(zip) update ผ่านtomcat
-เพิ่มการแสดงรายการไฟล์ที่ upload
-ปรับกลุ่มอายุให้มี 100+
-เพิ่ม index ให้แฟ้ม chospital, cdisease
-ปรับ view for PDN (death.province)
-ปรับ KPI bugs และเพิ่มความเร็ว Query
รุ่นเก่า
1 มี.ค.56 โปรแกรม Update Web-HDC v20130301 4.4M(zip) UpdateWebHDC update ผ่าน Tomcat ไม่แก้ไขข้อมูล ที่เคยตั้งค่าไว้ (เพิ่มการสร้าง View สำหรับ PDN)
รุ่นเก่า
28 ก.พ.56 โปรแกรม Update Web-HDC v20130228 3.5M(zip) UpdateWebHDC update ผ่าน Tomcat ไม่แก้ไขข้อมูล ที่เคยตั้งค่าไว้ (fixกราฟอายุ100+, เพิ่มalertuploadสำเร็จ)
n/a รุ่นเก่า
5 ก.พ.56 โปรแกรม Update Web-HDC v20130205 14.4M เป็นโปรแกรม Update โดยไม่แก้ไข Config ที่กำหนดไว้แล้ว
โดย deploy ไฟล์ hdcupdate.war ผ่าน Tomcat
n/a รุ่นเก่า
30 ม.ค.56 โปรแกรมUpdate Pentaho-HDC n/a ประกอบด้วย 2 ไฟล์ คือ update.jar , update.conf document Download รุ่นเก่า
31 ต.ค.55 การส่ง และนำเข้าข้อมูลผ่าน Web-HDC n/a View Video, สื่อการสอนในรูปแบบ Video n/a n/a
20 สค.55 HDC_Solution.zip 523M ไฟล์ติดตั้ง Web HDC & Pentaho document Download รุ่นเก่าMC2

วันที่ ขื่อไฟล์ ขนาด รายละเอียด คู่มือ ดาวน์โหลด
  
21 พ.ค.56 JHCIS_43_ServiceData.tar 73K ไฟล์โครงร่างความสัมพันธ์ v20130521
- ปรับ ANC ให้ส่งออก 5 ครั้ง
- ปรับการส่ง รหัส OCUPATION_OLD, INSTYPE_OLD
- ปรับการส่ง แฟ้ม PROVIDER วันที่ต่างๆ
- แก้ซ้ำซ้อน แฟ้ม NUTRITION
*เหมาะสำหรับใช้คู่กับโปรแกรม JHCIS Version สำหรับการอบรม

  สำหรับอบรม
2 เม.ย. 56 JHCIS_43_ServiceData.tar 73K ไฟล์โครงร่างความสัมพันธ์ v20130331
- ปรับ lat,long
- ปรับจำนวนทศนิยม lat,long
- ปรับ hcode ให้ไม่ออกเป็น null
  ดาวน์โหลดล่าสุด
23 ม.ค.56 JHCIS_43_BasicData.tar 62K ไฟล์โครงร่างความสัมพันธ์ พื้นฐาน (ฺMapping Configuration)
- เป็นการส่งข้อมูลเฉพาะแฟ้มพื้นฐาน ที่เป็นแฟ้มสะสม
- ไม่ต้องเลือกวันที่เริ่มต้น, สิ้นสุดของข้อมูลที่จะส่ง
  ดาวน์โหลดล่าสุด
1 มี.ค.56 MC2s_moph.1.5.20130514.0945.exe 95M โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม (link ตรง)
- ส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม
- ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล 43 แฟ้ม
  ดาวน์โหลดล่าสุด
1 มี.ค.56 JHCIS_43_ServiceData.tar 73K ไฟล์โครงร่างความสัมพันธ์ v20130217   รุ่นเก่า
16 ตค.55 JHCIS_43_BasicData.tar 62K ไฟล์โครงร่างความสัมพันธ์ พื้นฐาน (ฺMapping Configuration)   รุ่นเก่า
22 ตค.55 JHCIS_43_ServiceData.tar 62K ไฟล์โครงร่างความสัมพันธ์ (Mapping Configuration) รองรับฐานข้อมูล JHCIS 27 ส.ค 55   รุ่นเก่า
22 ตค.55 MC2s_moph.1.5.20121014.0010.exe 93M โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม Version เก่า   รุ่นเก่า
22 ตค.55 UpdateMC2s_moph.1.5.20121014.2300.exe 1.4M โปรแกรม Update Version สำหรับโปรแกรม MC2 document Download รุ่นเก่า
5 ตค.55 MC2_AutoConfig.1.5.20120926.1830.exe 6M AutoConfig_โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม
(สำหรับ_MC2_Version_1.5.20120926.1830)
  รุ่นเก่า
5 ตค.55 MC2_AutoConfig.1.5.20120926.1830.exe 6M AutoConfig_โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม
(สำหรับ_MC2_Version_1.5.20120926.1830)
  รุ่นเก่า
20 กย.55 MC2s_moph.1.5.20120911.1615.exe 93M โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม   รุ่นเก่า
  MC2_AutoConfig.exe 6M AutoConfig_โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม
(สำหรับ_MC2_Version_1.5.20120911.1615)
  รุ่นเก่า
20 สค.55 MC2s_moph.1.5.20120713.1901.exe 91M โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม document Download รุ่นเก่า
  MC2s_Update.exe 8M Update_โปรแกรมส่งออกข้อมูล 43แฟ้ม   รุ่นเก่า